Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

KHAJURAHO - VŨ ĐIỆU HOÁ ĐÁ

Chân dài tới...nách... Hoá ra ngày xưa người ta cũng mê các em chân dài!

Hàng Độc nè: Vợ chồng Thần Kamasutra
Và đây là PHO TƯỢNG HIỆN ĐẠI TÔN VINH NHỮNG NGHỆ SĨ TÀI HOA CỦA KHAJURAHO                ngay trên đường từ sân bay vào thị trấn