Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

THEO DẤU ASOKA

       PHO TƯỢNG VOI NHƯ BƯỚC RA KHỎI TẢNG ĐÁ ĐƯỢC HOÀNG ĐẾ ASOKA CHO TẠC VÀO THẾ KỶ THỨ 3 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐƯỢC COI LÀ PHO TƯỢNG CỔ NHẤT ẤN ĐỘ CHO ĐẾN HIỆN NAY.