Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

SÂN KHẤU VIỆT NAM HẠ TUẦN 08-2012

STORY OF A WHITE- HAIR-MAN

MƯU BÁ ĐỒ VƯƠNGVÊNH VANG ĐẮC CHÍ


NẰM IM BẤY LÂU, GIỜ RA QUÂN CHỈ CÓ THÀNH "THẮNG...CỐ" *
 (THẮNG CỐ: MÓN NGỰA HẦM BÀ LẰNG CỦA NGƯỜI MÈO)

LÒNG NGƯỜI ĐIÊN ĐẢO, TẤT SINH BIẾN LOẠN

LÀM BẠN VỚI VUA LÀ LÀM BẠN VỚI CỌP

THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM ĐÂY, HÃY XỬ VÀI TÊN ĐỂ YÊN LÒNG DÂN CHÚNG
NGHE TIN GÌ CHƯA
HÌNH BỘ THƯỢNG THƯ : ANH ĐÃ BỊ BẮT

XỈU: TRỜI ƠI ! KHÔNG NGỜ TA GÀI CỜ KỸ THẾ MÀ CÒN BỊ CHIẾU BÍ!

QUẦN CHÚNG: KHÔNG CHO CHÚNG NÓ THOÁT!


 GIAN THẦN: HU HU ĐẠI CA ƠI CỨU EM!


CẨU ĐẦU ĐAO - HỔ ĐẦU ĐAO - LONG ĐẦU ĐAO SẴN SÀNG CHỜ LỆNH
MUA VUI CŨNG ĐƯỢC MỘT VÀI TRỐNG CANH. CHÚC BÀ CON THƯ GIÃN SAU MỘT TUẦN CĂNG THẲNG.