Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

DASHAIN- TẾT NEPAL: 1,5 TRIỆU NGƯỜI TỪ KATHMANDU VỀ QUÊ ĂN TẾT

Đang hoàn chỉnh , mời xem sau vài ngày nữa....