Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

TẾT ẤN ĐỘ-TIHAR: GAI TIHAR: CÚNG LỄ BÒ CÁI và LAKSHMI PUJA

Hôm nay là ngày thứ ba của lễ Tihar, gọi là Gai Tihar (Gai=Bò cái) theo phong tục Nepal, còn ở Ấn gọi là Diwali (rút gọn từ Diwapali: Lễ hội đèn-ánh sáng) chính là ngày quan trọng nhất của lễ hội Tihar.
  Gai Puja (cúng lễ bò cái) được thực hiện vào sáng sớm, còn Laxmi Puja thì bắt đầu vào lúc chập tối.
 Bò cái, như đã kể trong Thần Tài Ấn Độ-Nữ thần Lakshmi, là biểu tượng của Sữa Mẹ-Sự Phồn Thịnh Ấm No trong tín ngưỡng Hindu.

    Tối nay sẽ quan sát Lễ Laxmi Puja và Diwali in Janakpur , rồi tường thuật lại, mời các bạn đón xem