Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

VICTORY DAY-ĐẠI LỄ QUỐC GIA CỦA BANGLADESH -CẬP NHẬT

Xin cập nhật các hình ảnh về VICTORY DAY ở Chittagong hôm nay 16/12/12:
QUỐC KỲ BANGLADESH


SINH VIÊN VẼ CỜ CHO NGƯỜI HÂM MỘ


THIẾU SINH QUÂN HẢI QUÂNTHỐNG ĐỐC CHITTAGONG THƯỢNG CỜĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN & QUÂN ĐỘI THẢ BỒ CÂU

ĐỘI QUÂN DANH DỰ CỦA CÁC BINH CHỦNG

DUYỆT BINH
 


 
KHẨU HIỆU TRÊN TRÁN  GỒM QUỐC KỲ VÀ CHỮ VICTORY DAY
MỌI NGƯỜI HÂN HOAN VÀ QUỐC KỲ KHẮP NƠI. VÔ PHÚC CHO THẰNG CÔNG AN NÀO DÁM GIỰT CỜ TỔ QUỐC Ở BANGLADESH!
MỘT ÔNG ĐẠP XE LÔI


BẮT ĐẦU TUẦN HÀNH VÒNG QUANH THÀNH PHỐ