Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Nếu chúng ta muốn mang đến sự thay đổiLời của Tổng Thống Obama:
Nếu chúng ta muốn mang đến sự thay đổi, nó phải bắt đầu từ chúng ta, từng người một và từng nhóm một.

- Khi bắt đầu là một người tổ chức cộng đồng trẻ tuổi tại Chicago, tôi đã học được rằng: những ý tưởng tuyệt vời nhất, những cái đã thành công, có từ những người (việc) bình thường nhất. Không ai cần phải trông chờ vào các nhà chính trị ở Trung Ương (Washington) : Sự thay đổi xảy ra khi từng cá nhân có trách nhiệm với từng người khác và cộng đồng của họ.

      (Lược dịch từ thư kêu gọi tham gia Ngày Phụng Sự - 16/01/2013 của Tổng thống Barak Obama)