Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM


NHỮNG MỤC TIÊU CHO NĂM 2013:
 • Cười nhiều hơn
 • Ăn uống lành mạnh
 • Kết thật nhiều bạn mới
 • Học yêu chính bản thân mình
 • Yêu
 • Và được yêu
 • Nhảy múa dưới mưa ít nhất một lần   hi hi ... (kiếm chỗ nào tắm mưa nude thì tốt hơn :D ) - Vụ này có người nghĩ mình đầu óc có vấn đề hi hi... Nhưng nghĩ lại không nhớ là từ bao giờ đã không còn được tắm mưa hồn nhiên như con nít nữa...
 • Ra ngoài trời nhiều hơn
 • Hoàn thành các cuốn sách đã đóng bụi quá lâu!
 • Cảm thấy an lạc
 • Và... TỰ DO!