Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

TƯỞNG NIỆM NGÀY 17 THÁNG 2
“Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và  Trường Sa“. 
"Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược."