Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

BANGLADESH-ĐẤT NƯỚC CỦA BÃI THỊ VÀ BIỂU TÌNH!

Xin đăng tạm bài tiếng Anh từ Daily Star, vì đang trên đường đi nên xin dịch bài này sau. NP