Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

MẸ CON NHÀ CHỒN: LŨ ĐẦU TÔM Tiếc cho chú em học hành thành đạt ở xứ sở dân chủ Hoa Kỳ sau nghe nói bỏ xứ Vịt vì không dân chủ mà lặn lội qua Sing kiếm job thơm rồi bon chen vớt được cái thẻ xanh để sống ở xứ tư bản giẫy chết, ngỡ đâu chất dân chủ không ít thì nhiều cũng ngấm được một ít vào cái đầu bã đậu thế nhưng…

    
   Con hát mẹ khen hay… Đúng là cả mẹ lẫn con đều đầu tôm!
   Ham cái gì hổng ham đi ham làm thằng Chí Phèo cưa bom hột nhưn ăn vạ… Giai Đầu Tôm này chắc ở cùng nhà thương điên với Nghị Khùng Vô Phước.
  Đến câu kết thì thấy rõ cái chất đầu tôm trong đầu mẹ con nhà chồn này đậm đặc đến thế nào.
  Không tự cảm thấy nhục khi thua sút các láng giềng Đông Nam Á mà lo học hành, làm ăn, phấn đấu vươn lên để cả thế giới kính phục như Singapore chỉ mơ làm thằng Chí Phèo “dọa cả thế giới như Bắc Hàn” thì cái nhà ấy đã cạn phúc trạch tổ tông rồi!
  Lại còn vọng tưởng đến “hình tượng quyền lực tuyệt đối”????????????
  Bộ cái xứ Vịt này chưa đủ khổ với vụ “QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI” hơn nửa thế kỷ nay sao?
Hot Boy của Chồn và Giai Đầu Tôm
  Giai Đầu Tôm này xứng đáng HƯỞNG gia tài của tướng an ninh vừa về hưu! 

Mẹ! Thế sao mẹ con nhà chồn tụi mày không xung phong qua Bắc Hàn đói nhăn răng mà sống để dọa cả thế giới mà mò sang Mỹ ăn "bơ thừa sữa cặn" làm chi?