Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

FÁT-XÍT và MÁC-XÍT ĐỀU LÀ BỌ XÍT

Copy từ Quê Choa, nguồn Kitbu:

Tranh tuyên truyền cổ động của Liên Xô và Đức quốc xã

plakat-0
Muốn thấy sự tuyên truyền của Liên Xô ( đàn anh CNXH) và Đức quốc xã ( Đàn anh của đế quốc phát xít) không gì bằng đặt các tranh cô động của hai nước sát bên nhau. Ta sẽ thấy giống nhau không chê vào đâu được