Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

HUYỀN CHIP-THẦN TƯỢNG TRONG MẮT AI?


  Entry mới này được gợi hứng từ một entry của một lão đạo đức giả lấy cái tuổi 60 ấm ớ của lão ra để bảo chứng cho em Cheap Hôi: QUYỀN ĐƯỢC CÓ THẦN TƯỢNG!
  Cheap Hôi là thần tượng trong mắt ai? Hay ai đang cố tình thần tượng hóa Cheap Hôi?

 Vẫn chưa xong... he he mời các bạn vào lại sau ạ! Một phần vì chủ đề này có liên quan đến loạt bài về đi du lịch bụi nên kính mời các bạn xem trước loạt bài về du lịch bụi để có cái nhìn tổng quát, khi đó mình sẽ đưa ra luận điểm về thói đạo đức giả của mấy gã mù quáng bênh em Cheap chằm chặp. Cáo lỗi!
Đa tạ!

Phú Nepal
****************************************

AI THẾ NHỈ?