Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

CẬP NHẬT KẾT QUẢ BẦU CỬ NEPAL


Sau khi kiểm phiếu, kết quả bầu chọn trực tiếp thì Nepali Congress giành được nhiều ghế nhất, kế đến là UML, Maoist thảm bại với chỉ 25 ghế .
  Vòng hai đang bắt đầu sẽ phân phối ghế theo tỷ lệ phiếu bầu mà từng đảng thu được. Tin cho biết Nepali Congress vẫn đang dẫn đầu vòng hai.
  Maoist và các đồng minh Madeshi từ chỗ đòi phủ nhận kết quả , giờ chuyển sang đòi hủy hiến pháp tạm thời do chính họ vẽ nên 4 năm trước (dành quyền thành lập chính phủ cho đảng chiếm đa số -majority trong quốc hội). Hiện Maoist và các đồng minh đang đòi sửa hiến pháp tạm thời để thành lập chính phủ theo tỷ số ghế- consensus để đảm bảo cho họ có chân trong chính phủ mới.
  THAM QUYỀN CỐ VỊ LÀ ĐẶC TRƯNG CỦA MAOIST.
CỘNG SẢN BAO GIỜ VÀ Ở ĐÂU THÌ CŨNG LÀ CỘNG SẢN!


Add caption