Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

LÁ THƯ NEPAL 14: KỶ NIỆM LỄ CƯỚI RAM - SITA

Cáo lỗi! Phải đi India gấp để đổi visa.... Khi nào về đến Nepal sẽ hoàn tất các bài này....