Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

TẠM BIỆT NĂM RẮN - CHÀO ĐÓN NĂM CỦA NGỰA


     HAPPY NEW YEAR's OF THE HORSE - 2014


    Tạm biệt năm con Rắn, quanh quẩn bò mãi không ra khỏi hang.
    Tạm biệt năm của Bangladesh.
 ...........
     Chào đón năm của Ngựa tung vó chinh phục những chân trời bao la.
     Chào Ngựa sung mãn vượt qua mọi chướng ngại và đối thủ để lao về đích.
     Chào đón năm của India.