Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

DỎM!

Người ta có câu "Mượn hoa cúng Phật", tay này cúng Phật xong thì hoa đem về nhà hắn luôn he he he...
  Có những kẻ luôn lợi dụng những sự kiện lớn lao của đất nước dân tộc nhằm đánh bóng tên tuổi mỗi khi có dịp.
  Thế nhưng bản chất tham lam và ti tiện vẫn không thể che giấu được
 Kêu gọi người ta bỏ tiền ra đấu giá mua chai rượu của người khác tặng mình mà lại thòng ngay một câu kêu người ta thắng cuộc thì để chai rượu lại cho mình nhậu (hay lại đem ra bán đấu giá lần nữa?). Bùn cừi thật!