Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

"CÓC NGỒI ĐÁY GIẾNG" hay " CÓC TO BẰNG BÒ" ?????????????


Dư luận mạng mấy hôm rồi ầm ĩ trước lá thư viết bằng giọng rất xấc láo của một cô nàng trẻ ranh đòi dạy Bộ trưởng GD cách viết sách giáo khoa tiếng Anh bằng cách so sánh giữa sách GK tiếng Anh VN và Nepal.
Một người tiếng Anh còn chưa sạch nước cản cứ thấy chữ God là phang ra tiếng Việt "Chúa" y chang cách dịch robot của Google Translation. Lần đầu tiên ra nước ngoài và tiếp xúc với văn hoá Nam Á nên có biết đâu từ God bằng tiếng Anh của người Nam Á không phải là từ "Chúa" của Thiên Chúa giáo mà để chỉ các vị thần linh trong đa thần giáo Hindu. Người như vậy mà đòi dạy cả Bộ trưởng GD cách viết sách giáo khoa tiếng Anh thì quá bùn cừi. 

hình ko liên quan từ collection "Góc ảnh độc" của Baron Trịnh


Dân mạng và lề trái tung hô sự nổi loạn thì cũng không có gì lạ, lạ là báo chí lề phải cũng nhào vô dùng lá thư ấy để câu view. Hay là các đồng chí lều báo chơi chiêu "KHEN CHO MÀY CHÍT" ?????? để rồi con cóc trong cái giếng cố gắng phềnh bụng ra cho to như CON BÒ mà nổ banh xác...
Một chiếc pháo thăng thiên đã được bắn vào buổi hôn hoàng chập choạng ...
(Viết nhảm nhân đọc "My God" của MK Gandhi)