Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

NGHĨ MÀ KINH!

Hôm qua, Cơ Quan Điều Tra đã chính thức công bố lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nhà Văn Nguyễn Quang Lập.  Không ngạc nhiên vì bọn họ không thể dễ dàng thả Bọ Lập mà không dằn mặt tất cả lề trái.
 Bắt Bọ Lập là một nước cờ quá kém khi ông mang đầy các bệnh tật lại liệt nửa người. 

  Nói gở mồm (xin lỗi Bọ Lập và gia đình), nếu Bọ Lập  có mệnh hệ gì trong khi đang bị tạm giam thì Cơ Quan Điều Tra và Nhà Nước CHXHCN sẽ mất tất cả. Nặng hơn, có thể sẽ là một mồi lửa làm cháy bùng chất cháy đã tích trữ khắp hang cùng ngõ hẻm xã hội Việt Nam hiện nay.

  Xin đừng đùa với lửa!