Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

QUÂN ĐỘI HAY TỔ CHỨC KINH DOANH?

NP: Có xứ nào trên thế giới mà quân đội nhảy vào kinh doanh cạnh tranh với dân sự hay không?
 Với lợi thế không thể so sánh, rõ ràng khi quân đội nhảy vào thương trường không một ai có thể so bì về nguồn vốn, về nhân lực, về địa thế, về ưu đãi...Những doanh nghiệp quân đội còn vương tướng gấp bội phần doanh nghiệp quốc doanh. Như thế doanh nghiệp tư nhân sẽ không có cơ hội công bằng để kinh doanh dẫn đến kinh tế quốc gia chắc chắn sẽ suy sụp.
 Một quân đội chỉ chăm chăm đi kiếm chác về chia nhau thì biên cương lãnh thổ rơi vào tay ngoại bang chỉ là vấn đề một sớm một chiều!
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 8 tháng 5 vừa qua tại Myanmar
___________

Doanh nghiệp quân đội lãi trước thuế hơn 46.000 tỷ năm 2014

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh giao nhiệm vụ 2015 cho doanh nghiệp quân đội...

Huy Nam

Số liệu từ hội nghị cho thấy, năm 2014, doanh thu các doanh nghiệp quân đội đạt trên 292 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế đạt trên 46 nghìn tỷ đồng, tăng 15%; nộp ngân sách đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Đứng đầu vẫn là Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) với doanh thu ước đạt trên 196.650 tỷ đồng, (đạt 104,5% kế hoạch, bằng 120% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 67,28% doanh thu của các doanh nghiệp quân đội), lợi nhuận trước thuế đạt 42.224 tỷ đồng (103% kế hoạch năm, bằng 115% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 91,6 % lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp quân đội.

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty 319, Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty 789, Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC… vẫn giữ được mức tăng trưởng cao...

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn là nhà khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam, chiếm 80% thị phần khai thác cảng biển phía Nam và gần 50% thị phần cảng biển phía Bắc. Cảng Cát Lái vẫn là một trong số 34 cảng biển hàng đầu trên thế giới về khối lượng hàng hoá thông qua cảng...

Doanh nghiệp khối sản xuất, sửa chữa vũ khí, công nghiệp quốc phòng, dệt may quân đội và khối Tổng cục Kỹ thuật vẫn phát triển ổn định. Các doanh nghiệp cổ phần, nhất là Ngân hàng Quân đội (MB) vẫn phát triển mạnh.

Trong năm 2014, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp, đổi mới tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, điều chỉnh cơ cấu, loại hình, quy mô doanh nghiệp để tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ cũng đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm những ngành nghề không liên quan hoặc ít liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của từng doanh nghiệp và đến nay đã cắt giảm được 154 ngành nghề, cho phép doanh nghiệp được kinh doanh 421 ngành nghề.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN năm 2015 và tham gia nhiều hiệp định thương mại, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu doanh nghiệp quân đội cần phải phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Bộ Quốc phòng giao trong năm 2015; bảo đảm tăng trưởng vững chắc cả về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là việc rà soát lại ngành nghề, mô hình tổ chức kinh doanh, thoái vốn ở những nơi không hiệu quả, xử lý tồn đọng về tài chính và nâng cao cải cách thủ tục hành chính;

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp; thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp theo đúng kế hoạch Bộ Quốc phòng đề ra và theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng lưu ý các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin, coi trọng chất lượng sản phẩm, bảo đảm giá cả hợp lý, thực hiện tốt việc kiểm soát chi tiêu, khắc phục tình trạng lãi giả, lỗ thật.