Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

TRẢ TỰ DO CHO ANH BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH


  Đã hơn một năm giam giữ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nhưng nhà cầm quyền tại Việt Nam vẫn không đưa ra xét xử công khai tại toà án.

  Chúng tôi, những người tin tưởng vào Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam, tin vào sự cam đoan rằng Việt Nam  có tự do ngôn luận,  có nhân quyền của nhiều lãnh đạo Đảng CSVN, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho anh Ba Sàm Nguyễn Hưu Vinh!