Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

LOẠN THẾ

Xưa, cụ Nguyễn Trãi đã viết về âm nhạc như sau:


“Thời loạn thì dụng võ, thời bình thì dụng văn. Ngày nay định ra lễ nhạc chính là phải thời lắm. Song không có gốc không thể đứng vững, không có văn không thể lưu hành. Hoà bình là gốc của nhạc, âm thanh là văn của nhạc. Dám mong bệ hả rủ lòng yêu thương và chăm sóc muôn dân, khiến cho chốn thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn giận, oán sầu đó là giữ được cái gốc của nhạc vậy.”  
     Đại Việt sử ký toàn thư, quyển XI tờ 35a – 36b.Nguồn: Tạp chí khoa học – Khoa học và xã hội nhân văn – Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Số 1 – 2004.   Nước ta hơn thế kỷ qua lúc nào cũng loạn lạc, chưa có lúc nào là hoà bình đúng nghĩa. Gai cấp nắm quyền chuyên chính cai trị không biết đến cái lẽ "hoà bình là gốc của âm nhạc", bắt ép nghệ sĩ phải phục vụ cho ý đồ chính trị, giới nghệ sĩ cũng vì hai chữ gạo tiền mà cam tâm bán rẻ tài năng đánh đổi lấy cuộc sống nô tài. 

  Có người gọi dòng nhạc phục vụ ấy là nhạc Đỏ. Với động cơ lên gân cho quân sĩ lao ra chiến trường lửa đạn, nhạc Đỏ đầy ắp mùi tử khí với các từ chém giết, xác quân thù, pháo, đạn, xung phong, tiến lên, trả thù, máu, hận... Thế thì trái ngược hẳn với cái lý "hoà bình là gốc của âm nhạc".
  Những tưởng sau khi hết chiến tranh người ta sẽ lấy kiếm thiêng, súng đại bác rèn thành lưỡi cày, lưỡi cuốc... nhưng không. Người ta lại tiếp tục "Cắt nửa vầng trăng" và "chặt đôi câu thơ" (lời nhạc được tung hô của một tên nhạc sĩ tướng quân) trong âm nhạc. Ám ảnh bạo tàn và huỷ diệt không thể gột rửa khỏi những cái đầu và đôi mắt, đôi tai đã quen với sự giết chóc.
  Cái thì rồi cũng sẽ đến lúc tàn mạt, không thể "muôn năm" mãi mãi. 
  Chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, giai cấp chuyên chính cai trị mất đi cả 3 nhạc nô kỳ tài chuyên viết nhạc đỏ: Phan Huỳnh Đểu, Phang Nhân.... và chiều nay là tên Thiếu tướng nhạc xỉ Ang Thuyên tác giả nổi tiếng của "cắt nửa vầng trăng" và "chặt đôi câu thơ".
  Điềm trời báo hiệu thời mạt vận khi 3 cây đại thụ thổi kèn chiến trận bị chết bất đắc kỳ tử còn tên heo cầm đầu lũ kiêu binh thì ung thư nặng phải mổ , sống cũng như chết.
 Lễ hội CHÉM LỢN  của chúng thật là linh ứng!