Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Ngày 17/02/1979 đã đi vào lịch sử dù những kẻ cầm quyền hiện nay có cố tình lãng quên hay xoá bỏ bằng cách lờ đi như nó chưa từng xảy ra.
  Nhân dân không bao giờ quên công ơn của những liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc.
  Lịch sử sẽ không bao giờ quên Công/Tội của bất kỳ cá nhân hay tập đoàn cầm quyền nào.

Đặng Tiểu Bình- kẻ ra lệnh xâm lược Việt Nam năm 1979 để dạy cho cộng sản Việt Nam một bài học

Dù nhà cầm quyền cố xoá bỏ chứng tích, nhưng nhân dân sẽ không bao giờ quên!Chỉ 10 năm sau, 1989, cộng sản Việt Nam đã quên mất bài học Trung Cộng dạy mình vào năm 1979 mà đến Thành Đô khấu đầu thần phục Đại Hán hiện đại. Lịch sử đã ghi nhận những kẻ bán đứng dân tộc như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng. Chúng sẽ nhận bản án thích hợp nghìn năm không xoá được vết nhơ.