Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

'DÂN CHỦ GIẢ CẦY" CỦA VIỆT CỘNG

NP: Xin trích đăng một phần bài viết "Phong trào MỘT LÁ PHIẾU, MỘT CÁI TÊN cho cuộc Bầu cử Quốc Hội" của LÃNG từ facebook của anh ấy.
Phần trích này nêu rõ sự lưu manh quỷ quyệt của Việt Cộng với chiêu bài "Dân Chủ Giả Cầy" treo đầu dê bán thịt chó.
_________________

"...Tôi muốn nói tóm lược một chút về cơ chế bầu cử ở Việt Nam để nếu ai đó còn có chút mơ hồ thì sẽ hiểu rõ về cái luôn được tuyên truyền là hệ thống chính trị dân chủ nhất thế giới này:
Ở Việt Nam tồn tại một tổ chức chính trị là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là chính đảng hiếm hoi trên thế giới được ghi hẳn quyền cai trị vào Hiến Pháp. (Điều số 4)
Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội của mình như thế nào? Hiện nay có 4,5 tr Đảng viên cộng sản (5% dân số). Định kỳ 5 năm một lần, Đảng nhóm họp cơ quan quyền lực tối cao của nó, nghĩa là Đại hội đảng. Kỳ đại hội gần nhất được tổ chức chính là Đại hội lần thứ 12, diễn ra từ ngày 20 – 28/01/2016. Có 1510 đại biểu đại diện cho 4,5 tr Đảng viên đã tham dự đại hội. Đại hội đảng bầu ra Ủy viên ban chấp hành Trung Ương đảng (200 người, gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết). Đại hội này cũng bầu ra người đứng đầu Đảng Cộng Sản, chức vụ tổng bí thư, và bầu ra cơ quan quyền lực nhất của nó, nghĩa là Bộ Chính Trị (19 thành viên). Tất cả các ủy viên Bộ Chính Trị đều sẽ là những người nắm những vị trí trọng yếu nhất trong bộ máy quyền lực nhà nước. Các vị trí Chủ Tịch nước, Thủ Tướng và Chủ tịch quốc hội cũng được chọn từ các thành viên của Bộ Chính Trị. Những vị trí trọng yếu nhất này, cũng đồng thời được quyết định tại Đại Hội Đảng. Nghĩa là Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ quyết định ai sẽ là Thủ tướng, Chủ Tịch nước và Chủ tịch quốc hội. Mặc dù theo quy định của Hiến Pháp, tất cả các vị trí này sẽ phải được quyết định và bầu chọn tại quốc hội, tuy nhiên bằng sự lắt léo của mình, Đảng cộng sản sẽ dàn xếp để mọi quyết định họ đưa ra đều sẽ phải được quốc hội thi hành. Cơ chế này sẽ được nói chi tiết dưới đây.


"Sinh con rồi mới sinh cha" - Quốc hội chưa có, có ba đứa đứng đầu


Luật bầu cử quốc hội ngày 25/06/2015 Quy định rằng mọi công dân trên 21 tuổi đều có quyền ứng cử ĐBQH. Tuy nhiên đó chỉ là điều được ghi trên giấy. Có một cơ quan sẽ quyết định ngay từ đầu rằng ai sẽ được quyền có mặt trong danh sách ứng cử cuối cùng. Cơ quan này được gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đứng đầu là một vị Ủy Viên Bộ Chính Trị, nó là một cơ quan của Đảng. Để chọn ra các thành viên ứng cử vào quốc hội, Mặt Trận Tổ Quốc sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của Đảng Cộng Sản để quyết định một danh sách giới thiệu ứng viên. Hầu hết các thành viên trong danh sách này đều là các Đảng viên cộng sản. Năm 2016 có hơn một trăm ứng viên tự ứng cử trên khắp cả nước. 99% họ đều bị loại sau các màn đấu tố kiểu lấy tín nhiệm tại địa phương cư trú một cách rất mù mờ và thiếu minh bạch. Nếu có ứng viên nào may mắn lọt qua vòng đấu tố, thì họ cũng chẳng có cơ may nào trong vòng hiệp thương cuối cùng do Mặt Trận Tổ Quốc chủ trì, với các thành viên được quyết định bởi riêng Đảng Cộng Sản. Vòng hiệp thương thứ 3 này sẽ quyết định danh sách cuối cùng được ứng cử vào quốc hội. Danh sách này, tuyệt đại bộ phận đều là các Đảng viên cộng sản.
Cuối cùng thì danh sách này được đem ra cho cử tri cả nước bầu chọn. Và vì thế dù muốn dù không, cử tri chỉ có thể bầu cho những người trong danh sách được sắp xếp bởi duy nhất Đảng Cộng Sản. Quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu cũng hoàn toàn thiếu vắng sự giám sát của các tổ chức xã hội độc lập hoặc các quan sát viên quốc tế. Vì thế mà toàn bộ quá trình từ quyết định danh sách, tổ chức bầu cử và kiểm phiếu đều nằm trọn dưới sự chi phối của Đảng Cộng Sản. Bằng cách đó, Đảng quyết định tỷ lệ Đảng viên trong quốc hội Việt Nam. Tỷ lệ này chưa bao giờ dưới 90% trong suốt 41 năm qua.
Điều lệ của Đảng cộng sản quy định rõ, mọi Đảng viên sẽ phải chấp hành các nghị quyết của Đảng. Vì thế, khi Đảng Cộng Sản đã quyết định chọn ai sẽ là người giữ các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội và ban hành nghị quyết thì mọi đảng viên ĐCS có chân trong Quốc hội sẽ phải chấp hành. Và với số lượng đảng viên luôn chiếm trên 90% số ĐBQH, Đảng chi phối và thông qua mọi thứ.
Đó chính là toàn bộ cơ chế thực của việc bầu cử Quốc Hội tại Việt Nam. 4,5 triệu Đảng Viên sẽ chọn ra các đại biểu để tham dự đại hội Đảng. Đại Hội này sẽ bầu ra và quyết định những vị trí đứng đầu nhà nước Việt Nam. Với cuộc bầu cử quốc hội, Đảng cộng sản thao túng toàn bộ quá trình, từ việc quyết định danh sách những người ứng cử, đến việc tổ chức bầu và cả khâu kiểm phiếu, để đảm bảo số Đảng viên đảng cộng sản luôn chiếm tỷ lệ hầu như tuyệt đối tại quốc hội. Do đó, Đảng có khả năng kiểm soát mọi thứ, thông qua mọi thứ và chính cái Ban chấp hành TW đảng với 200 vị ủy viên mới là cơ quan quyền lực nhất tại Việt Nam. Cái ủy ban dân không bầu ra này sẽ quyết định mọi việc.
Đến đây chắc dù ai còn mơ hồ nhất ắt cũng đã hiểu rõ: “Cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra ngày 22/05/2016 tới đây, là một màn kịch được đạo diễn toàn bộ bởi Đảng Cộng Sản. Kết quả của nó cũng đã được biết trước, sẽ có tối thiểu 90% nếu không muốn nói là nhiều hơn số người trúng cử quốc hội là các đảng viên đảng cộng sản. Họ kiểm soát mọi thứ, quyết định mọi thứ. Cử tri, nghĩa là người dân, chỉ đóng duy nhất một vai trò ở đây, nghĩa là một diễn viên quần chúng tham gia để màn kịch được hoàn thành. Trong mọi trường hợp, ý chí của cử tri sẽ không thể ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử. Màn kịch này không hề rẻ. Có khoảng 3600 tỷ sẽ được chi ra cho công tác đạo diễn, tất cả đều móc từ tiền thuế của người dân trong bối cảnh đất nước đang đếm từng đồng trả nợ (*1)
Căn nguyên của mọi bất cập xã hội ở Việt Nam xuất phát từ chính cơ chế tổ chức chính trị này. Người dân không có quyền và không tác động được gì vào việc bầu chọn ra cơ quan quyền lực nhà nước cũng như các vị trí đứng đầu nhà nước. Tất cả đều được quyết định bởi Đảng Cộng Sản, do đó nhà nước chỉ là công cụ của Đảng Cộng Sản, hay nói đúng hơn chính là bộ phận cấu thành của ĐCS. Do không được dân bầu, nên cái bộ máy này không đặt mục tiêu phục vụ nhân dân lên tối cao. Mục tiêu tối cao của nó là phục vụ cho Đảng Cộng Sản. Nói cách khác là phục vụ cho sự trường tồn của ĐCS với tham vọng kéo dài sự ngự trị của Đảng đối với xã hội bằng mọi giá. So với sự tồn tại của Đảng, thì lợi ích xã hội hay quyền lợi quốc gia đều chỉ là thứ yếu. Đó chính là lý do tại sao tôi đã nhiều lần gọi hệ thống chính trị này là một hệ thống lỗi. Nó không hề phụng sự quốc gia mà chỉ phụng sự chính nó. Và đây chính là gốc rễ mọi nguyên nhân cho sự tụt hậu, cho sự bất công, nạn tham nhũng và yếu kém trong bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. (*2)
Tôi muốn thay đổi thực trạng này. Rõ ràng hệ thống chính trị lỗi này đang khiến Việt Nam ngày một yếu ớt, đất nước đang mỗi lúc lại trượt dần tới mép vực. Các Đảng viên ĐCS sẽ vơ vét mọi thứ, phung phí mọi thứ và tiêu đến những đồng của cải cuối cùng của xã hội trước khi tháo chạy và để lại một đất nước hoang tàn. Lúc đó sẽ là một vực thẳm của đói nghèo, của bạo loạn, và những kẻ xâm lăng sẽ tận dụng thời cơ để nuốt trọn những gì chúng muốn..."

LÃNG

_____________________
Bài đầy đủ ở đây: https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204866899952336