Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

HO ANH THAI PLAGIARIST AND INDOLO-COPY

HỒ ANH THÁI - ĐẠO VĂN VÀ ẤN ĐỘ HỌC CÓP -PI


Mời các bạn đón xem bài phân tích kỹ xảo đạo ý tưởng siêu việt của một "văn nhân" mệnh danh là hiện tượng văn chương hậu chiến của văn đàn xứ Bắc + chủ tịt hội nhà văn Hà Nội, tác giả của huyền thoại "thích huyền diệu bịp bợm" trong những ngày tới