Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

DASHAIN- TẾT NEPAL: NGÀY THỨ 10 VIJAYA DASHAMI


 Cáo lỗi các bạn đọc, vì không đủ thời gian nên sẽ lần lượt hoàn chỉnh từng bài còn "cù" này trong vòng vài ngày tới. Mong các bạn sẽ quay lại đọc sau.
   Nguyễn Phú


BẬC TRƯỞNG THƯỢNG TRONG GIA ĐÌNH BAN TIKA CHO TỪNG THÀNH VIÊN