Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

TẾT ẤN ĐỘ - TIHAR: KUKUR TIHAR NGÀY CÚNG LỄ CHÓ

 Hôm nay là ngày sung sướng nhất trong năm của loài cẩu ở Nepal. Ngày Kukur Tihar (ngày thứ hai của lễ hội Nepal) theo phong tục tất cả các con chó đều sẽ được cúng lễ , đeo một mala(tràng hoa vạn thọ) vào cổ, được đãi thức ăn ngon. Chỉ có một phân biệt giữa chó hoang và chó có chủ là cái vòng hoa này. Vì một số người từ thiện hoặc những người có lòng tin, sẽ mang thức ăn cho các con chó hoang .Quân KhuyểnPheee ê sau một ngày sung sướng!