Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT : BÀI 1

   Hoan Hô! Thám Tử Lý Phong đã bắt đầu đăng loạt bài về chân tướng Thích Huyền Diệu. 12 câu hỏi của Thám tử Lý Phong quả là những tử huyệt của Huyền Diệu. Nếu Thám tử Lý Phong điểm được những tử huyệt này thì HD sẽ chết đứng. Tôi sẽ gửi đến Thám tử Lý Phong những bằng chứng góp phần giải đáp một vài câu hỏi của Lý Phong.
         Nguyễn Phú

Link của Blog này:

http://thamtulyphong.wordpress.com/

THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT

 BÀI 1

NHỮNG CÂU HỎI VỀ THÍCH HUYỀN DIỆU

Thích Huyền Diệu đang nổ tại VNPQT ở Nepal

 1. Lâm Trung Quốc (tức Thích Huyền Diệu) tốt nghiệp đại học
  Sorbonne năm nào? Khoa gì? Làm luận án Tiến sĩ sử học tại
  Sorbonne năm nào? đề tài gì?
 2. Lâm Trung Quốc được mời dạy tại đại học nào? Môn gì? Có ai
  mời Tiến sĩ sử học dạy môn bang giao quốc tế không?
 3. Lương giáo sư đại học là bao nhiêu? có đủ để Lâm Trung quốc
  cất lên hai ngôi chùa hoành tráng ở Ấn Độ và Nepal không?
 4. Lâm Trung Quốc quy y tại chùa nào? Thầy bổn sư là ai? Lễ 
  xuất gia vào ngày tháng năm nào?
 5. Ai là người đề xướng việc phục hưng thánh địa Lumbini sau khi
  thăm viếng nơi này vào năm 1967 với vua Nepal? U Thant – Tổng 
  Thư Ký Liên Hiệp Quốc người Miến Điện hay một người không có 
  tên tuổi gì trên thế giới như Lâm Trung Quốc?   
   
 6. Chùa nào là chùa đầu tiên ở Lumbini? xây năm nào?
 7. Có phải Lâm Trung Quốc được vua Nepal mến mộ mời qua cấp đất
  dựng chùa hay Vương quốc Nepal với sự tư vấn của U Thant và 
  viện trợ Nhật Bản đã thực hiện một Master Plan trong đó dành
  ra khu vực quy hoạch để cất chùa cho các nước?
 8. Có phải Lâm Trung Quốc được cấp đất hay được chính phủ Nepal
  cho thuê có thời hạn với giá bèo là 300$/năm?
 9. Ai đã bịp bợm cướp mất suất cất chùa của nước Việt Nam để dựng
  lên một chùa tư nhân trong khu quy hoạch dành cho các chùa quốc
  gia tại Lumbini?  
 10. Có tồn tại một Liên Đoàn Phật Giáo Thế giới tại Lumbini không? 
  Ai là thành viên?
 11. Có phải chùa Việt Nam Phật Quốc Tự luôn mở rộng cửa cho Tăng,
  Ni,Phật tử người Việt đến tá túc và tu tập khi đến Bodh Gaya 
  và Lumbini như Huyền Diệu hay rêu rao tại Việt Nam không?
 12. Có phải chim sếu đầu đỏ – Sarus Crane (mà Lâm Trung Quốc dốt 
  nát và lố bịch gọi bừa là hồng hạc – Flamingo) chỉ về sống ở
  Lumbini từ sau khi Lâm Trung Quốc về đấy cất chùa? Có thực sếu
  đầu đỏ vào chùa sống cùng Lâm Trung Quốc hay hắn bỏ tiền cho
  bọn trộm cắp ở địa phương bắt trộm, bẻ gãy cánh rồi nuôi như
  chim kiểng trong sân chùa, hằng tháng bị cắt lông cánh để 
  không bay đi được?
 
Lý Phong tôi đã bắt đầu điều tra về Lâm Trung Quốc – Thích Huyền Diệu
với bấy nhiêu câu hỏi ấy, và đã có một số lời giải đáp. Kính xin quý
vị độc giả nếu có bất kỳ bằng chứng gì về để giải đáp những câu hỏi 
trên xin hãy rộng lòng gửi đến cho Lý Phong để chúng ta có được thông
tin đa chiều thực sự về nhân vật đã múa gậy vườn hoang suốt hơn chục
năm qua trong sinh hoạt Phật giáo của người Việt.
  Email của Lý Phong:     thamtulyphong@y7mail.com
 Trân trọng!