Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

GIÁO HỘI PGVN KHÔNG CHẤP NHẬN DANH XƯNG "PHÁP VƯƠNG"

NP: Tuần báo Giác Ngộ số ra ngày 16/10/2015 đã đăng tải ý kiến của các vị Hoà Thượng giáo phẩm cao cấp phụ trách các vấn đề tăng sự, quan hệ quốc tế, về vấn đề "Pháp Vương" Gyalwang Drukpa 12. Đây là ý kiến của các giáo phẩm cao cấp thuộc Phật giáo miền Nam cho thấy sự không đồng tình với sự dung dưỡng quá đáng của Phật giáo miền Bắc đối với cái gọi là giáo phái Drukpa xấc xược, vào nhà không nể mặt chủ nhà. Tựu trung các ý kiến của các vị Hoà Thương đại diện cho Phật giáo miền Nam trong Giáo Hội có thể gói gọn như sau:
1/ Danh xưng "Pháp Vương" chỉ dành cho Đức Phật, các vị tu sĩ vẫn còn đang tu tập và có hiểu biết thì không được tự xưng cũng như không nên nhận danh xưng này; kể cả khi người khác tôn xưng mình như thế. Cũng như thế đối với danh xưng "bậc Toàn tri, tôn quý".
2/Giáo phái Drukpa chỉ là một chi phái nhỏ của một trong 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng, Gyalwang Drukpa 12 chỉ là một tu sĩ tầm trung tại tiểu bang Ladakh-India chưa từng được mời tham dự các tổ chức, hội nghị Phật giáo quốc tế có tầm vóc.
3/Việc cúng dường 10 tỷ cho Giáo hội thì nếu lễ vật cúng dường của người khác thì nến mời thí chủ ấy đích thân đến cúng dường (nghĩa là Gyalwang Drukpa 12 không có tư cách cúng dường 10 tỷ nếu không phải là tiền của ông ta).
4/Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Gyalwang Drukpa 12 vào Việt Nam hoằng pháp thì phải theo luật lệ của Phật giáo Việt Nam đã quy định trong Hiến Chương Phật giáo Việt Nam; chứ không được càn rỡ bất chấp tất cả.
  Như vậy tất cả các vấn đề mà Nguyễn Phú đã nêu ra trong loạt bài về "Pháp Vương" đều trùng với quan điểm của các giáo phẩm cao cấp trong Giáo Hội PGVN.
 Xin mời các bạn xem bản scan nguyên vẹn bài báo "Về tôn xưng "Pháp Vương"" trên báo Giác Ngộ 16/10/2015 mà tác giả vừa nhận được từ một đạo hữu ở Việt Nam (Bản online trên Internet của Giác Ngộ online chỉ trích đăng có 2 ý kiến).
  Trân trọng!
________________________


>>>>>>>>>>>>>>
LOẠT BÀI VỀ NHÂN VẬT "PHÁP VƯƠNG": 

1/CHUYỆN TAI NGHE MẮT THẤY VỀ "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/chuyen-mat-thay-tai-nghe-ve-uc-phap.html

2/MA ĐƯA LỐI CHO QUỶ VÀO NHÀ
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/ve-drukpa-viet-nam-phan-2-ma-ua-loi-cho.html

3/"PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA CÓ QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/uc-phap-vuong-gyalwang-drukpa-co-quan.html

4/PHÁP BẢO ĐẶC DỊ CỦA DÒNG DRUKPA
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-bao-ac-di-cua-dong-drukpa_26.html

5/"PHÁP VƯƠNG" CÓ PHẢI LÀ PHÁP VƯƠNG?
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-vuong-co-phai-la-phap-vuong_28.html 

6/"PHÁP VƯƠNG" LỪA ĐẢO: TƯỢNG PHẬT 2000 NĂM TUỔI
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-gyalwang-drukpa-12-lua-ao.html

7/CHÂN TƯỚNG "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/chan-tuong-phap-vuong-gyalwang-drukpa-12.html 

8/"PHÁP VƯƠNG" LẠI QUẢ CHO GIÁO HỘI QUỐC DOANH
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-lai-qua-cho-giao-hoi-quoc.html 

 9/PHÁP VƯƠNG HÁM DANH
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-ham-danh.html

 10/GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN LÊN TIẾNG VỀ "PHÁP VƯƠNG"
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/giao-hoi-phat-giao-vn-len-tieng-ve-phap.html 

11/GIÁO HỘI PGVN KHÔNG CHẤP NHẬN DANH XƯNG "PHÁP VƯƠNG"
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/giao-hoi-pgvn-khong-chap-nhan-danh-xung.html

12/ SƠ KẾT VỀ NHÂN VẬT "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/so-ket-ve-nhan-vat-phap-vuong-gyalwang.html
   
13/ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ HIỆN TƯỢNG "PHÁP VƯƠNG"

http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/y-kien-phan-hoi-ve-hien-tuong-phap-vuong.html#more 

14/"PHÁP VƯƠNG" LÀ KẺ VÔ DANH TIỂU TỐT TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
 http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/phap-vuong-vo-danh-tieu-tot-trong-phat.html

15/THÍCH MINH HIỀN - CHỦ CHÙA HƯƠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC GIA 
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/thich-minh-hien-chu-chua-huong-vi-pham.html

16/BẢO THÁP TÂY THIÊN CỦA LIÊN DOANH CHÙA HƯƠNG-DRUKPA CẦU ĐẢO CÁI GÌ?
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/bao-thap-tay-thien-cua-lien-doanh-chua.html
__________________________________