Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

THÔNG BÁO - VỀ VẤN ĐỀ "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12

UPDATE:  Sau khi chúng tôi post entry này, có một email gửi đến như hình sau. Thật thất vọng nếu đệ tử của "pháp vương" chỉ tranh biện và bảo vệ giáo chủ của họ bằng lời lẽ vô học và ngu dốt thế này. Chúng tôi không chấp những kẻ cuồng tín, mê muội không còn có thể nói lý lẽ như thế này nữa.


__________________________

Nguyễn Phú Nepal xin trân trọng thông báo:

 -Chúng tôi đã tạm dừng loạt bài về "pháp vương" Gyalwang Drukpa 12 do phải dành thời gian cho việc khác. Có ý kiến cho rằng : tại sao trước đây không lên tiếng về nhân vật này mà nay lại lên tiếng. Xin thưa rằng: Những sự thật về nhân vật này chúng tôi đã biết từ vài năm nay, trước đây chúng tôi quan niệm rằng: âu cũng là cái Nghiệp, ai tìm gì sẽ được đó; nên không hề lên tiếng công khai chỉ cảnh báo cho người thân và bạn bè quen biết. Tuy nhiên, giờ đây nhận thấy rằng nếu không công bố những sự thật mà mình đã biết , để nhiều người ngộ nhận thì cũng là tạo một Nghiệp khác.

-Tất cả những gì chúng tôi nói ra đều có tên người thật, việc thật, chứng cứ cụ thể bằng hình ảnh, ngày tháng. Nếu BẤT KỲ AI MUỐN PHẢN BÁC BẤT KỲ LUẬN ĐIỂM NÀO TRONG CÁC BÀI VIẾT CỦA CHÚNG TÔI TRONG LOẠT BÀI VỀ "PHÁP VƯƠNG" THÌ XIN HÃY TRÌNH BÀY VỚI ĐẦY ĐỦ CHỨNG CỨ NHƯ CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM. Ở đây chúng tôi không tranh biện về Phật Học vì sở học của chúng tôi chỉ như hạt cát bên bờ sông Hằng. Chúng tôi chỉ trình bày những gì chúng tôi biết về nhân vật "pháp vương" Gyalwang Drukpa 12. Ai muốn phản bác các luận điểm của chúng tôi thì xin hãy cung cấp lý lẽ cùng chứng cứ cụ thể. Chúng tôi hứa sẽ đăng trọn vẹn các bài phản bác có chứng cứ đó. Và nếu chúng tôi sai, chúng tôi sẽ có hành động tạ lỗi thích hợp.

-Nguyễn Phú Nepal đăng chính thức các bài về "pháp vương" Gyalwang Drukpa 12 tại trang blog này. Chúng tôi không có ý muốn tranh biện về nhân vật này ở BẤT CỨ TRANG MẠNG NÀO KHÁC. Xin khẳng định: Nguyễn Phú Nepal không vào bất cứ trang mạng nào khác để tranh biện về vấn đề này vì đó là việc không bao giờ có kết quả. Vì thế tất cả những ý kiến tranh biện, tham gia ở bất cứ trang mạng nào mà ghi rằng đó là ý kiến của Nguyễn Phú Nepal thì đều là giả mạo. Bất kỳ ai muốn tranh biện về nhân vật "pháp vương" xin hãy viết bài hoàn chỉnh với đầy đủ chứng cứ và gửi đến địa chỉ phujourney@gmail.com . Chúng tôi sẽ đăng tải nguyên văn , không cắt xén nếu bài đó có chứng cứ thuyết phục.

   Xin nhắc trước rằng: chúng tôi KHÔNG TRANH BIỆN VỀ PHẬT HỌC, KIM CƯƠNG THỪA, MẬT TÔNG. Chỉ gói gọn trong chủ đề về chân dung của Gyalwang Drukpa 12, người được giáo phái Drukpa xưng tụng quá lố là "pháp vương".
 Kính,

Nguyễn Phú Nepal

>>>>>>>>>>>>>>
LOẠT BÀI VỀ NHÂN VẬT "PHÁP VƯƠNG": 

1/CHUYỆN TAI NGHE MẮT THẤY VỀ "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/chuyen-mat-thay-tai-nghe-ve-uc-phap.html

2/MA ĐƯA LỐI CHO QUỶ VÀO NHÀ
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/ve-drukpa-viet-nam-phan-2-ma-ua-loi-cho.html

3/"PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA CÓ QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/uc-phap-vuong-gyalwang-drukpa-co-quan.html

4/PHÁP BẢO ĐẶC DỊ CỦA DÒNG DRUKPA
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-bao-ac-di-cua-dong-drukpa_26.html

5/"PHÁP VƯƠNG" CÓ PHẢI LÀ PHÁP VƯƠNG?
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-vuong-co-phai-la-phap-vuong_28.html 

6/"PHÁP VƯƠNG" LỪA ĐẢO: TƯỢNG PHẬT 2000 NĂM TUỔI
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-gyalwang-drukpa-12-lua-ao.html

7/CHÂN TƯỚNG "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/chan-tuong-phap-vuong-gyalwang-drukpa-12.html 

8/"PHÁP VƯƠNG" LẠI QUẢ CHO GIÁO HỘI QUỐC DOANH
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-lai-qua-cho-giao-hoi-quoc.html 

 9/PHÁP VƯƠNG HÁM DANH
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/phap-vuong-ham-danh.html

 10/GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN LÊN TIẾNG VỀ "PHÁP VƯƠNG"
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/giao-hoi-phat-giao-vn-len-tieng-ve-phap.html 

11/GIÁO HỘI PGVN KHÔNG CHẤP NHẬN DANH XƯNG "PHÁP VƯƠNG"
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/giao-hoi-pgvn-khong-chap-nhan-danh-xung.html

12/ SƠ KẾT VỀ NHÂN VẬT "PHÁP VƯƠNG" GYALWANG DRUKPA 12
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/so-ket-ve-nhan-vat-phap-vuong-gyalwang.html
   
13/ Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ HIỆN TƯỢNG "PHÁP VƯƠNG"

http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/10/y-kien-phan-hoi-ve-hien-tuong-phap-vuong.html#more 

14/"PHÁP VƯƠNG" LÀ KẺ VÔ DANH TIỂU TỐT TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
 http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/phap-vuong-vo-danh-tieu-tot-trong-phat.html

15/THÍCH MINH HIỀN - CHỦ CHÙA HƯƠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC GIA 
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/thich-minh-hien-chu-chua-huong-vi-pham.html

16/BẢO THÁP TÂY THIÊN CỦA LIÊN DOANH CHÙA HƯƠNG-DRUKPA CẦU ĐẢO CÁI GÌ?
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/11/bao-thap-tay-thien-cua-lien-doanh-chua.html
__________________________________